e l e m e n t s

strategjija – Strategie -strategy

Me një ZEMËR, një MENDJE, një TRUP dhe një SHPIRT ndërtohet një VATËR.

BREZI YNË është ajo çka ne jemi.

Ne jemi gjithçka çfarë ka shkuar dhe gjithçka çfarë do vijë.

Ajo çfarë kemi qenë dhe ajo çfarë jemi sot…që t’i kenë ato që do lindin.

BREZ pas BREZI është BREZI YNË.


Mit einem HERZ, einem VERSTAND, einem KÖRPER und einer SEELE wird der SCHUTZ gebildet.

Unsere Generation ist, wer wir sind.

Wir sind alles Vergangene und alles, was kommen wird.

Alles, was wir waren und was wir heute sind…für die, die noch geboren werden.

Von Generation zu Generation ist unsere Generation.


With one HEART, one MIND, one BODY and one SOUL a SHELTER is built.

Our generation is who we are.

We are all that passed and all that will come.

Everything we were and what we are today…for those who will be born.

From generation to generation is our generation.